Prihlásiť sa

Požiarovosť v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru za rok 2015

03.02.2016

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2015 zaevidovalo 321 požiarov. Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 258 625 Eur. Včasnou lokalizáciou a likvidáciou požiaru došlo k uchráneniu hodnôt vo výške 1 765 930 Eur. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená a štyri osoby boli zranené. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov (počet požiarov 103), manipulácia s otvoreným ohňom (počet požiarov 67) a zakladanie ohňa v prírode (počet požiarov 34).
V porovnaní s rokom 2014 bolo v roku 2015 o 117 požiarov viac. Priame škody boli vyššie o 113 785 Eur a uchránené hodnoty boli vyššie o 202 650 Eur. 

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trebišove