Prihlásiť sa

Požiare a nežiadúce udalosti v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

24.08.2016

Požiare a nežiadúce udalosti v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, (v období 1.  január až 16.  august roku 2016)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode (v období 1. január až 16. august roku 2016) zaevidovalo 110 požiarov. Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 102 990 EUR. Včasnou lokalizáciou a likvidáciou požiaru došlo k uchráneniu hodnôt vo výške 879 390 EUR. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená a päť osôb bolo  zranených. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov (počet požiarov 25), manipulácia s otvoreným ohňom (počet požiarov 22) a vykurovanie (počet požiarov 19), zakladanie ohňa v prírode (počet požiarov 7). Zvyšných 37 požiarov boli požiare v bytových domoch 2, v rodinných domoch - 8, požiare kontajnerov - 5, požiar skládky - 1, požiare áut - 3, stoh slamy - 1, požiar drevenej chatky - 1, požiar rušňa - 1, požiare elektrických stĺpov - 3, požiar skladu dreva - 1, požiare garáži - 2, požiare v opustených budovách - 2 a inak zatriedených požiarov - 7.

Technických zásahov bolo zaevidovaných 120. Vo väčšej miere sa jednalo o technické zásahy zamerané na odstránenie prekážok - 34 zásahov, čerpanie vôd - 23 zásahov, otváranie bytov - 31 zásahov, odchyt bodavého hmyzu - 25 zásahov a 7 inak zatriedených zásahov (zvesenie obesenca - 2, zapadnuté vozidlo - 1, zavalenie osoby - 1, zakliesnenie osoby - 1, únik plynu - 1, odstavenie energií - 1).

Dopravných nehôd, pri ktorých zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, bolo zaznamenaných 31. Pri týchto dopravných nehodách došlo k zraneniu 19 osôb a 2 osoby boli usmrtené.