Prihlásiť sa

Informácia o požiarovosti za rok 2016 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

22.02.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, vo svojom územnom obvode v roku 2016, zaevidovalo 170 požiarov. Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 142 000 EUR. Včasnou lokalizáciou a likvidáciou požiaru došlo k uchráneniu hodnôt vo výške 1 321 120 EUR. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a päť osôb bolo zranených. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola manipulácia s otvoreným ohňov (počet požiarov 53), vypaľovanie trávy a suchých porastov (počet požiarov 30) a vyhorenie sadzí v komínovom telese (počet požiarov 25). V porovnaní s rokom 2015 bolo v roku 2016 o 151 požiarov menej a priame škody boli nižšie o 116 625 EUR.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove