Prihlásiť sa

Deň hasičov

02.05.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove srdečne pozýva

na DEŇ HASIČOV,
 
ktorý sa uskutoční 

10. 5. 2017 (streda) so začiatkom o 8:30 hod.

Na podujatí budú realizované ukážky z činnosti Hasičského a záchranného zboru, hasičskej techniky a vecných prostriedkov.

Miesto konania: parkovisko pred OD Kaufland Trebišov.  

P R O G R A M:

8:00 hod. – Sprievod hasičskej techniky mestom Trebišov

Od 8:30 hod. do 12:00 hod. uvidíte: cisternové automobilové striekačky, výškovú techniku, veliteľsko- štábne vozidlo, kontajner na dlhodobé zásahy, člnovú techniku a prostriedky povodňovej záchrannej služby, lesný špeciál, technické prostriedky hasičskej záchrannej služby, čerpaciu techniku a prostriedky aktívnej povodňovej ochrany, lezeckú výstroj, dýchacie prístroje, protichemické ochranné obleky a obleky proti sálavému teplu, hasiace prístroje.

Z činnosti priebežne : poskytovanie predlekárskej pomoci zraneným osobám, použitie vákuových dláh, hasenie požiarov vodou, ťažkou a strednou penou, použitie prúdnic, hasiacich prístrojov, hasenie požiaru vodou pomocou výškovej techniky, použitie hydraulického vyslobodzovacieho náradia a iné.

10:30 hod. – ukážka vyslobodenia osôb z havarovaného osobného automobilu

Počas programu si deti budú môcť zasúťažiť v športových disciplínach a v kreslení.