Prihlásiť sa

Informácia o požiarovosti za rok 2017 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

25.01.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2017 zaevidovalo 222 požiarov. Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 503.345 EUR. Včasnou lokalizáciou a likvidáciou požiaru došlo k uchráneniu hodnôt vo výške 5.815.420 EUR. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a deväť osôb bolo zranených. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola manipulácia s otvoreným ohňom (počet požiarov 81), vypaľovanie trávy a suchých porastov (počet požiarov 50), elektrický skrat (počet požiarov 18) a vyhorenie sadzí v komínovom telese (počet požiarov 16). V porovnaní s rokom 2016 bolo v roku 2017 o 52 požiarov viac a priame škody boli vyššie o 361.345 EUR.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove