Prihlásiť sa

Deň otvorených dverí v Hasičskej stanici v Trebišove

15.05.2018

Deň otvorených dverí v
Hasičskej stanici v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje piatok 18. mája 2018 so začiatkom o 9.00 hod., pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, Deň otvorených dverí.

Miesto konania: HS v Trebišove, Ul. T. G. Masaryka 13
 

Časový harmonogram a program:

9:00 h – 9:20 h - Sprievod hasičskej techniky mestom Trebišov po uliciach: M. R. Štefánika a Komenského


9:30 h - 12:00 - cisternové automobilové striekačky, výšková technika, člnová technika a prostriedky povodňovej záchrannej služby, lesný špeciál, technické prostriedky hasičskej záchrannej služby, čerpacia technika, lezecký výstroj, dýchacie prístroje, protichemické ochranné obleky a obleky proti sálavému teplu, hasiace prístroje.

Priebežne sa uskutočnia zaujímavé ukážky z činnosti Hasičského a záchranného zboru, hasičskej techniky a vecných prostriedkov - hasenie požiarov vodou, ťažkou a strednou penou, použitie prúdnic, hasiacich prístrojov, hasenie požiaru vodou pomocou výškovej techniky, použitie hydraulického vyslobodzovacieho náradia a iné.