Prihlásiť sa

Hasičská technika OR HaZZ v Trebišove a jej vlastnosti a možnosti použitia

31.05.2018

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trebišove  sústreďuje   a nasadzuje hasičské jednotky na zdolávanie požiarov, živelných pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí v rámci okresu. Plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, nežiaducich udalostiach a pri ochrane životného prostredia. Poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb. Podieľa sa na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, nežiaducich udalostiach a na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trebišove má zriadené dve hasičské stanice, v Trebišove typu IV a v Kráľovskom Chlmci typu II.

Hasičská stanica Trebišov disponuje technikou:

Označenie techniky

Typ techniky

Počet

AHZS 1A

MB Vario

1

AHZS 1B

MB Atego

1

AHZS 2A

MB Sprinter

1

CAS 30

Tatra  815-7

2

CAS 30

Iveco Trakker

1

AHZS 1D

Iveco Magirus

1

AP 27

Tatra 815 MP27

1

Štvorkolka

IPS Ranger XP 900

1

Hasičská stanica Kráľovský Chlmec disponuje technikou:

Označenie techniky

Typ techniky

Počet

AHZS 1A

MB Vario

1

CAS 30

Tatra 815-7

1

CAS 30

Iveco Trakker

1

AP 27

Tatra 148 PVP 27

1

CAS na lesné požiare

P V3S ARS

1

Iné NA

P V3S

1

Štvorkolka

IPS Ranger XP 900

1

Medzi najčastejšie využívanú techniku patrí

Automobily hasičskej záchrannej služby:

MERCEDES BENZ ATEGO:

    Moderný zásahový automobil vybavený príslušenstvom na zásahy pri dopravných nehodách a tiež hasenie požiarov vodou alebo penou, určený na prepravu hasičského družstva 1+5.  Vozidlo je vybavené rôznymi vecnými prostriedkami ako napríklad hydraulické vyslobodzovacie náradie Holmatro, pretlakový ventilátor Fanergy, elektrocentrála Rosenbauer, plávajúce čerpadlo Honda, reťazová píla a rozbrusovačka Husqvarna.   

Možnosti použitia:

 • hasenie požiarov vodou alebo penou,
 • vyslobodzovanie a záchrana osôb pri dopravnej nehode cestného dopravného                      

            prostriedku a odstránenie následkov dopravnej nehody,

 • poskytovanie predlekárskej pomoci postihnutým osobám na mieste zásahu,
 • vyslobodzovanie osôb zo závalov a z tesných priestorov,
 • záchrane osôb z výšok a z voľných hĺbok pomocou lezeckej výbavy.

Nádrž na vodu: 3000 l

Nádrž na bežné syntetické penidlo: 200 l

Nádrž na moderné has. látky (napr. Pyrocool): 50 l

Výkon čerpadla: 3000 l/min                                                            

Hasiace a záchranné automobily:

TATRA  T815-7:

     Cisternová automobilová striekačka je určená k preprave hasičského družstva v počte 1+3 vybavená príslušenstvom potrebným k prevedeniu požiarneho zásahu vodou alebo penou z vlastných alebo cudzích zdrojov pri použití nízkeho a vysokého tlaku vody. Vzhľadom k veľkému objemu nádrží s hasiacimi látkami a výkonnému čerpaciemu zariadeniu, je vozidlo používané pre doplňovanie prvých zásahových vozidiel v miestach s nedostatkom vody (kyvadlová doprava).

Možnosti použitia:

 • hasenie väčších požiarov vďaka veľkému objemu vody v nádrži,

 • možnosť hasenia vodou a penou,

 • doprava vody na miesto požiaru (kyvadlová doprava vody),

 • hasenie lesných požiarov – dobrá prejazdnosť ťažkým terénom,

 • možnosť vyžitia pri povodniach vozidlo je prispôsobené na prekonanie vodných tokov a zaplavených komunikácií s výškou hladiny vrátane vodnej vlny maximálne1000 mm.

Nádrž na vodu: 9000 l

Nádrž na penidlo: 540 l

Výkon čerpadla: 3000 l/m

Výšková záchranná automobilová technika

 IVECO MAGIRUS:

    Univerzálny záchranný automobil typ 1D na podvozku Iveco EuroCargo 180E28 určený na prepravu hasičského družstva v počte 1+8 spája svojou výbavou hneď 2 vozidlá - záchranný automobil s cisternou a automobilovú plošinu s výškovým dosahom 30 m a možnosťou záchrany aj z voľnej hĺbky až 12 m pod úrovňou vozidla. Rozsah plošiny: vysokozdvižná plošina má dosah 28 metrov do výšky (maximálna záchranná výška 30 metrov), vodorovne 16,5 m a 12 m pod úroveň vozidla. Do výbavy vozidla patria vecné prostriedky ako napríklad hydraulické vyslobodzovacie náradie Weber Hydraulik, reťazová píla Stihl, motorová rozbrusovačka Stihl, elektrocentrála Eisemann.

Možnosti použitia:

 • záchrana osôb z výšok a z voľných hĺbok a vykonanie požiarneho zásahu vo výškach                pomocou automobilovej plošiny,
 • záchrana osôb z výšok a z voľných hĺbok pomocou lezeckej výbavy,
 • vyslobodzovanie a záchrana osôb pri dopravnej nehode cestného dopravného prostriedku a odstránenie následkov dopravnej nehody,
 • vyslobodzovanie osôb za sťažených klimatických podmienok, zo závalov a z tesných priestorov,
 • hasenie požiaru vodou alebo penou,
 • poskytovanie predlekárskej pomoci postihnutým osobám na mieste zásahu.

Nádrž na vodu: 1500 l

Nádrž na penidlo: 125 l

Výkon čerpadla: 2000 l/min

Špeciálna technika

Štvorkolka IPS Ranger XP 900

    Ľahký lesný a povodňový špeciál určený na prepravu hasičského družstva v počte 1+2, určený na zdolávanie ťažkého terénu a možnosťou rýchleho zásahu vodou vďaka hasiacemu zariadeniu vysokotlakovému Honda GX. V sťažených zimných podmienkach je možné na štvorkolku namontovať pásy na zvýšenie prejazdnosti terénu.   

Možnosti použitia:

 • záchrana a evakuácia osôb v ťažko dostupnom teréne,

 • záchrana a evakuácia osôb pri snehových kalamitách za použitia pásov,

 • rýchly zásah vodou pri hasení požiarov v náročnom teréne,

 • preprava príslušníkov do ťažko prístupných oblastí,

 • prevoz vecných prostriedkov do ťažko prístupných oblastí.

  Nádrž na vodu: 200 l

    Akcieschopnosť a prevádzkyschopnosť techniky je zabezpečovaná pravidelnými servisnými prehliadkami, úradnými skúškami a opakovanými skúškami techniky v zmysle právnych predpisov a odporúčaní výrobcami. Výsledkom týchto činností je, že na hasičskej stanici v Kráľovskom Chlmci je zaradená do pohotovosti výšková technika Tatra 148 PVP 27, ktorej rok výroby je 1975 aj napriek svojmu veku je stále akcieschopná.

autor: npor. Ing. Miroslav Zajdel OR HaZZ v Trebišove