Prihlásiť sa

Informácia o požiarovosti za rok 2018 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

10.01.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2018 zaevidovalo 212 požiarov.

Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 691 318 EUR. Včasnou lokalizáciou a likvidáciou požiaru došlo k uchráneniu hodnôt vo výške 3 967 480 EUR. Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu osôb. Päť osôb bolo zranených. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola manipulácia s otvoreným ohňom (počet požiarov 72), vypaľovanie trávy a suchých porastov (počet požiarov 51), spaľovanie odpadu a odpadkov mimo skládok (počet požiarov 11) a vyhorenie sadzí v komínovom telese (počet požiarov 10).

V porovnaní s rokom 2017 bolo v roku 2018 o 10 požiarov menej a priame škody boli vyššie o 188 035 EUR.

OR HaZZ Trebišov