Prihlásiť sa

Informácia o požiarovosti za rok 2019 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

22.01.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2019 zaevidovalo 233 požiarov. Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 456 260 EUR. Včasnou lokalizáciou a likvidáciou požiaru došlo k uchráneniu hodnôt vo výške 3 974 040 EUR. Pri týchto požiaroch došlo k usmrteniu štyroch osôb. Sedem osôb bolo zranených.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov (počet požiarov 84), manipulácia s otvoreným ohňom (počet požiarov 56), iné prevádzkovo technické poruchy (počet požiarov 14) a vyhorenie sadzí v komínovom telese (počet požiarov 13).

V porovnaní s rokom 2018 bolo v roku 2019 o 21 požiarov viac a priame škody boli nižšie o 235 120 EUR.
 

mjr. Bc. Monika Šandorová
oddelenie požiarnej prevencie
OR Hasičského a záchranného zboru v Trebišove