Prihlásiť sa

Poznatky z výkonu kontrol pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí v okrese Trebišov.

01.06.2020

Poznatky z výkonu kontrol pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí v okrese Trebišov.

Dokument zahŕňa poznatky z výkonu kontrol pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí v okrese Trebišov, ktoré sú zaradené do kategórií „A“, „B“ alebo „C“, na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí so zaradením do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. 

Prílohy: