Prihlásiť sa

Používanie zábavnej pyrotechniky so zameraním na požiarnu bezpečnosť

18.12.2020

Používanie zábavnej pyrotechniky so zameraním na požiarnu bezpečnosť. 
Zábavná pyrotechnika - pravidlá jej používania.

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roka tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Takmer v každom obchodnom centre ponúkajú zákazníkom prskavky, petardy, či inú zábavnú pyrotechniku. Bezproblémová a ľahká dostupnosť pyrotechniky triedy I. a II. niekedy okrem radosti a zábavy prináša so sebou aj bolesť, zranenie a utrpenie. Týmto rizikám sa dá vyhnúť dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pravidiel používania pyrotechniky:

 • zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie a je na nich uvedený dátum výroby a spotreby,
 • vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie,
 • pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste,
 • výrobky nerozoberajte, nevysýpajte pyrotechnické zloženie a vzájomne ich nekombinujte,
 • v žiadnom prípade nie je vhodné nosiť pyrotechniku vo vreckách šiat,
 • je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí,
 • nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí,
 • nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín,
 • lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne,
 • zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá,
 • nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe,
 •  pred použitím sa presvedčte, čí máte okolo seba dosť voľného priestoru.

Zároveň chce hasičský a záchranný zbor vysloviť želanie, aby sme všetci svojou opatrnosťou a pozornosťou predchádzali vzniku požiarov, a tak prispeli k ochrane života, zdravia a majetku.

pplk. Ing. Milan Sučka v .r.
 riaditeľ