Prihlásiť sa

Informácia o požiarovosti za rok 2020 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

16.03.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2020 zaevidovalo 183 požiarov. Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 365 540 EUR. Následné škody vzniknuté pri požiari boli vyčíslené vo výške 1 350 EUR.

Včasnou lokalizáciou a likvidáciou požiaru došlo k uchráneniu hodnôt vo výške 2 162 490 EUR. Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu ani k zraneniu žiadnych osôb. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola manipulácia s otvoreným ohňom (počet požiarov 50), vypaľovanie trávy a suchých porastov (počet požiarov 47), vyhorenie sadzí v komínovom telese (počet požiarov 15) a iné prevádzkovo technické poruchy (počet požiarov 7).

V porovnaní s rokom 2019 bolo v roku 2020 o 50 požiarov menej a priame škody boli nižšie o 90 720 EUR.


mjr. Bc. Monika Šandorová
OR HaZZ v Trebišove