Prihlásiť sa

Informácia o požiarovosti za rok 2021

07.02.2022

Informácia o požiarovosti za rok 2021 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2021 zaevidovalo 193 požiarov. Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 1 363 315 EUR.

Včasnou lokalizáciou a likvidáciou požiaru došlo k uchráneniu hodnôt vo výške 5 427 685 EUR. Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu osôb, došlo však k zraneniu troch osôb. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola manipulácia s otvoreným ohňom (počet požiarov 64), vypaľovanie trávy a suchých porastov (počet požiarov 32), vyhorenie sadzí v komínovom telese (počet požiarov 20) a elektrický skrat (počet požiarov 11). V porovnaní s rokom 2020 bolo v roku 2021 o 10 požiarov viac a priame škody boli vyššie o 997 775 EUR.