Prihlásiť sa

Hasičský a záchranný zbor

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody – usmernenie

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov so priamou škodou 151 500 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bola vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom.

19.07.2019

Ochrana úrody pred požiarmi

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov s priamou škodou 151 500 eur.

18.07.2019

Deň otvorených dverí v Hasičskej stanici v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje piatok 17. mája 2019 so začiatkom o 9.00 hod., pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, Deň otvorených dverí.

07.05.2019

Skúsenosti a poznatky z posudzovania projektovej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb v okrese Trebišov

Skúsenosti a poznatky z posudzovania projektovej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb v okrese Trebišov.

20.03.2019

Informácia o požiarovosti za rok 2018 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Informácia o požiarovosti za rok 2018 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove.

10.01.2019

XIV. Majstrovstvá sveta mužov v hasičskom športe a V. Majstrovstvá sveta žien v hasičskom športe

Ku krásnym výsledkom našich reprezentantov prispel výraznou mierou aj príslušník OR HaZZ v Trebišove práp. Bc. Miroslav Princík.

26.09.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Trebišov

OR HaZZ v Trebišove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Trebišov od utorka 4.9.2018.

04.09.2018

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ

Materiál je určený v prevažnej miere predstaviteľom samosprávy, ktorá je nositeľom plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác ako zriaďovateľa dobrovoľného hasičského zboru obce, veliteľom a členom DHZO, ale aj širšej verejnosti.

27.07.2018

Deň otvorených dverí v Hasičskej stanici v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje piatok 18. mája 2018 so začiatkom o 9.00 hod., pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, Deň otvorených dverí.

15.05.2018

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

21.03.2018

Informácia o požiarovosti za rok 2017 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Informácia o požiarovosti za rok 2017 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove.

25.01.2018

Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka nás všetkých a preto by sme mali byť ostražitý, dôsledne zabezpečovať protipožiarne opatrenia a dodržiavať predpisy

04.07.2017

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru.

03.05.2017

Deň hasičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje na území mesta podujatie s názvom DEŇ HASIČOV.

02.05.2017