Mestská polícia

Kontakty

Mestská polícia Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Prízemie v budove Mestského úradu v Trebišove

Náčelník MsP
Mgr. Miroslav Cabada
Tel: +421 56 6713 385
Mobil: +421 915759463
Email: nacelnik@trebisov.sk

Referent pre priestupky
Ing. Ján Chovanec

Tel: +421 56 6713 315
Mobil: +421 915 098 255
E-mail: chovanec@trebisov.sk

Referent poverený riadením výkonu služby
Mgr. Rastislav Čornanič

Tel: +421 56 6713 332
Mobil: +421 918 765 020
E-mail: cornanic@trebisov.sk

Referent pre Mestský kamerový systém a dispečing
Eduard Horovský
Tel: +421 56 6713 340
E-mail: horovsky@trebisov.sk

Operačný policajt
Bezplatná linka 159

Tel: +421 56 6713 340
Mobil: +421 905 592 172
Email: mpolicia@trebisov.sk

Mestská polícia vykonáva svoju služobnú činnosť denne v rámci pracovných zmien takto:

1. zmena 06.00 - 18.00 h
2. zmena 18.00 - 22.00 h

Podľa potreby nočná zmena 18.00 - 06.00 h

Čísla tiesňového volania

Integrovaný záchranný systém 112
Hasiči 150
Lekárska služba 155
Polícia 158

Poruchy - telefónne čísla

Elektrina 0850 12 33 33
Plyn 0850 11 17 27
Voda 056 671 24 20