Prihlásiť sa

Aktuality - mestská polícia

Hliadky mestskej polície poskytujú súčinnosť pri vyplácaní sociálnych dávok

Hliadky mestskej polície poskytujú súčinnosť pri vyplácaní sociálnych dávok.

23.11.2020

Cyklohliadky Mestskej polície v Trebišove sa osvedčili

Situácie v teréne dokazujú, že cyklohliadka dokáže byť za určitých okolností rýchlejšia než auto, mobilnejšia než peší policajti, vie sa dostať na miesta, kam autá nemôžu alebo kde je ich vjazd zakázaný.

24.08.2018

Prípady z hliadkovej činnosti MsP Trebišov počas 25. a 26. kalendárneho týždňa

Počas uplynulých dní sa pri hliadkovej činnosti príslušníci mestskej polície stretli s niekoľkými nezvyčajnými podnetmi od občanov. Niektoré z nich zvládli na mieste vlastnými silami, k iným privolali príslušných odborníkov, no vyskytol sa aj prípad, pri ktorom bol nápomocný sám priestupca.

10.07.2018

Odborné školenie príslušníkov mestských polícií

Na celodennom zamestnaní sa zúčastnilo 38 príslušníkov mestských polícií z Trebišova, Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou a Veľkých Kapušian.

22.06.2018

Mestská polícia v Trebišove získala nového štvornohého pomocníka

Od tohto kroku si MsP sľubuje zvýšenie bezpečnosti a poriadku v Trebišove a takýmto spôsobom chce zároveň napredovať, skvalitňovať svoju prácu a byť plne k dispozícii občanom.

21.06.2018

Záznamy z hliadkovej činnosti MsP Trebišov v 23. kalendárnom týždni

V uplynulom kalendárnom týždni riešili príslušníci mestskej polície 10 oznamov, ktoré nahlásili občania na linku 159.

13.06.2018

Preventívna činnosť MsP – I. štvrťrok 2018

V prvom štvrťroku 2018 bolo prioritnou oblasťou prevencie šikanovanie, taktiež stále aktuálna téma drog a závislosti a s ňou spojená trestnoprávna zodpovednosť. Nezabudli sme ani na našich seniorov, pre ktorých MsP Trebišov realizovala prednášku na tému: Kriminálna prevencia pre seniorov.

17.04.2018

Nález uhynutých zvierat

Dňa 05.04.2018 Mestská polícia v Trebišove prijala oznam o náleze uhynutých niekoľko desiatok psov, ktoré sa mali nachádzať v lokalite za rómskou osadou. Pri preverení oznamu, v deň jeho podania, sa zistilo, že oznam je pravdivý čiastočne.

13.04.2018

Mesto Trebišov zaviedlo funkčné označenie príslušníkov MsP

Od konca marca 2018 zdobia uniformy mestských policajtov v Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Čiernej nad Tisou pásiky, vyjadrujúce ich funkčné zaradenie.

04.04.2018

Krádež drevnej hmoty

Spisový materiál bol po zadokumentovaní odovzdaný k ďalšej realizácii Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Trebišove.

16.03.2018