Prihlásiť sa

Krádež drevnej hmoty

16.03.2018

Dňa 12.2.2018 v čase o 12.45 hod. bol Jozef  Š. z Trebišova pristihnutý pri krádeži  drevnej hmoty  o objeme 0,37m³ v  lesoparku Trebišov. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovaný  odcudzil drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, čím naplnil skutkovú podstatu trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. d) Trestného zákona, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.  

Spisový materiál bol po zadokumentovaní  odovzdaný k ďalšej realizácii Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Trebišove.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov