Prihlásiť sa

Preventívno-poradenská činnosť s cieľom predísť obchodovaniu s ľuďmi

31.05.2018

V zriadenom Mieste prvého kontaktu na Mestskom úrade v Trebišove sa včera 30. mája uskutočnilo preventívno-poradenské stretnutie, ktoré bolo zamerané na poskytnutie informácií týkajúcich sa rôznych foriem obchodovania s ľuďmi. Túto profylaktickú činnosť zabezpečoval útvar Mestskej polície Trebišov. O zvýšenie povedomia uvedenej problematiky, ako i o riešenie možnej situácie, kedy by sa občan stal obeťou kriminálneho správania iných, prejavili záujem žiaci Spojenej školy internátnej v Trebišove.

Nakoľko sa blíži prázdninové obdobie, mnoho mladých sa zamýšľa nad brigádnickou činnosťou v zahraničí. Preto je veľmi užitočné vycestovať do cudzieho štátu za zárobkom pripravený na nečakané okolnosti a ešte lepšie je im predísť.

Účastníci prednášky si okrem vyslovených rád a pokynov pred odchodom do cudziny, pozreli aj krátky film s dôrazom na prevenciu kriminality.