Prihlásiť sa

Záznamy z hliadkovej činnosti MsP Trebišov v 23. kalendárnom týždni

13.06.2018

V uplynulom kalendárnom týždni riešili príslušníci mestskej polície 10 oznamov, ktoré nahlásili občania na linku 159. Najčastejšie sa jednalo o porušenie Všeobecne záväzných nariadení mesta, porušenie pravidiel cestnej premávky a v dvoch prípadoch o priestupok proti majetku. Kontrolovaných bolo niekoľko desiatok neprispôsobivých občanov prevažne na sídliskách a v okolí obchodných domov, príslušníci MsP sa takisto podieľali na zabezpečení verejného poriadku na podujatí organizovanom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a počas 3. ročníka Nočného behu.

Poškodený amfiteáter

Dňa 06.06.2018 e o 18.15 hod., hliadka Mestskej polície Trebišov bola vyslaná operačným policajtom k prevereniu telefonického oznamu, ktorý informoval, že došlo k poškodeniu amfiteátra v mestskom parku. Po príchode na miesto hliadka zistila, že oznam sa zakladá na pravde  – na amfiteátri boli nápisy na stene z východnej strany.

Prostredníctvom Mestského  kamerového systému bola podozrivá osoba v priebehu niekoľkých minút zaregistrovaná  v blízkosti amfiteátra a po analýze kamerového záznamu a stotožnení páchateľa bude tento riešený v zmysle platnej legislatívy.
   

 Nájdene bicykle

Nedeľu 10.06.2018 o 20.40 hod., počas búrky, boli na Berehovskej ulici, v blízkosti detského ihriska, nájdené 2 bicykle. Aby sa predišlo ich odcudzeniu, bicykle boli umiestnené na útvare  Mestskej polície Trebišov. Mestská polícia Trebišov žiada majiteľa resp. majiteľov  uvedených bicyklov, aby kontaktovali útvar Mestskej polície Trebišov, kde po preukázaní  vlastníctva si ich budú môcť prevziať.


Prevádzka Čajka       

Piatok 09.06.2018  o 23.15 hod., bola hliadka Mestskej polície Trebišov vyslaná operačným policajtom k prevereniu  telefonického oznamu, že  na Ulicu I. Krasku v Trebišove  dochádza k rušeniu nočného pokoja v prevádzke Čajka. Po príchode na miesto hliadka zistila, že z uvedenej prevádzky je  hluk vychádzajúci z reprodukovanej hudby. Osoba zodpovedná za prevádzku zjednala na mieste nápravu. Tunajší útvar Mestskej polície Trebišov zdokumentoval vyššie uvedený skutok ako  priestupok proti verejnému poriadku podľa  § 47 ods. 1 písm. b) zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch.