Prihlásiť sa

Mestská polícia v Trebišove získala nového štvornohého pomocníka

21.06.2018

Od polovice júna 2018 Mestská polícia v Trebišove rozšírila svoje rady o ďalšieho príslušníka - psovoda, ktorý bude so svojím štvornohým pomocníkom dohliadať na bezpečnosť v meste. Služba psovoda je potrebná predovšetkým pri zabezpečovaní hromadných kultúrno-spoločenských podujatí, ale aj pri bežnom výkone služby, napr. v čase vyplácania sociálnych dávok a počas prevádzania kontroly miest, kde sa zdržiavajú neprispôsobivé osoby.

Od tohto kroku si MsP sľubuje zvýšenie bezpečnosti a poriadku v Trebišove a takýmto spôsobom chce zároveň  napredovať, skvalitňovať svoju prácu a byť plne k dispozícii občanom i návštevníkom mestaTrebišova.

Každá funkcia mestskej polície je dôležitá a je úzko prepojená s ostatnými funkciami. Všetci príslušníci Mestskej polície Trebišov pracujú podľa starého hesla „Jeden za všetkých, všetci za jedného“ tak, aby výsledkom spoločného snaženia bolo bezpečnejšie a kultúrnejšie mesto. Týmto napĺňajú základnú úlohu mestskej polície – „Ochrana života, zdravia a majetku občanov“, ktorá je pre nich zaväzujúcou a prvoradou.

Ako aj v minulosti pri zavedení cyklohliadok, ktoré sa stretli s výraznou pozitívnou podporou obyvateľov Trebišova, tak aj teraz veríme, že občania Trebišova tento krok ocenia a zároveň budú mať možnosť vidieť pozitívne dôsledky, ktoré prináša zavedie funkcie psovoda pri ochrane verejného poriadku v meste.