Prihlásiť sa

Odborné školenie príslušníkov mestských polícií

22.06.2018

Stredu 20. júna 2018 vedenie Mestskej polície Trebišov zorganizovalo v  areáli rekreačného strediska Hatfa, v obci Viničky v poradí už tretie odborné školenie  príslušníkov  mestských polícií. Na tomto celodennom zamestnaní sa zúčastnilo 38 príslušníkov mestských polícií z Trebišova, Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou a Veľkých Kapušian.

Školenie pod vedením JUDr. Petra Fejfara, lektora školiaceho strediska MsP Košice, bolo zamerané na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa školiteľ venoval nasledujúcim témam:

  • dokumentovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

  • povinnosti a oprávnenia policajtov a postup policajtovpri používaní donucovacích prostriedkov.

V praktickej časti  boli policajti oboznámení s rôznymi technikami sebaobrany a boja bez zbrane, ktoré si zároveň vzájomne precvičovali, čo prispelo k ich pripravenosti na adekvátne riešenie  krízových situácií.

Cieľom školenia bolo zefektívniť odborné vedomosti a zručnosti príslušníkov mestskej polície za účelom skvalitnenia plnenia úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku.