Prihlásiť sa

Prípady z hliadkovej činnosti MsP Trebišov počas 25. a 26. kalendárneho týždňa

10.07.2018

Počas uplynulých dní sa pri hliadkovej činnosti príslušníci mestskej polície stretli s niekoľkými nezvyčajnými podnetmi od občanov. Niektoré z nich zvládli na mieste vlastnými silami, k iným privolali príslušných odborníkov, no vyskytol sa aj prípad, pri ktorom bol nápomocný sám priestupca.

Medzi najčastejšie oznamy občanov, ktoré riešili príslušníci mestskej polície, patrili napr.: porušenia Všeobecne záväzných nariadení mesta, porušenia pravidiel cestnej premávky, v jednom prípade riešili pokus o samovraždu, kontrolovaných bolo niekoľko desiatok neprispôsobivých osôb hlavne v okolí sídlisk a obchodných domov, taktiež došlo k odchytu voľne pohybujúceho sa psa na sídlisku Sever – išlo o plemeno Stredoázijský ovčiak.

Odchyt Kaukazkého ovčiaka 
Dňa 23.06.2018 o 17.14 hod. bola hliadka Mestskej polície Trebišov vyslaná operačným policajtom k prevereniu telefonického oznamu, podľa ktorého sa mal na Kukučínovej ul., v okolí reštaurácie Pneucafe a sídliska Sever voľne pohybovať pes veľkého vzrastu, ktorý ohrozoval plynulosť cestnej premávky. Po príchode na miesto hliadka zistila, že ide o dospelého psa plemena Stredoázijský ovčiak čierno-hnedej farby. Hliadka Mestskej polície Trebišov, z dôvodu ochrany zdravia a majetku osôb, zabezpečila miesto a vykonala okamžitý odchyt psa. Pes bol odchytený na vôdzku a zabezpečený v dostatočnej vzdialenosti od pohybu osôb a prechádzajúcich vozidiel. Následne bol zistený majiteľ psa, ktorý nevedel uviesť, ako a kedy mohol jeho pes utiecť z dvora rodinného domu. Majiteľ psa (pán vo vyššom veku) si však nevedel pomôcť sám s odvedením psa domov, nakoľko ho nepočúval a odmietal ísť na vôdzku. Hliadka MsP dotyčnému pomohla, pretože hrozila opätovná strata psa a prípadné ohrozenie voľne sa pohybujúcich ľudí a automobilov.

Majiteľ psa sa dopustil priestupku nedodržaním§ 7 ods. 1 písm. f) zák. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a to tým, že nezabránil voľného pohybu psa a bol riešený v zmysle platnej legislatívy.

Chcel si siahnuť na život
Dňa 29.06.2018 o 21.15 hod., počas hliadkovej činnosti, príslušníci Mestskej polície Trebišov na Ul. M. R. Štefánika zaregistrovali pri prevádzke „Pizza Pablo Mateo“ neznámeho muža, ktorý ležal na zemi. Po pristúpení bližšie hliadka MsP zbadala, že dotyčný sa samopoškodzoval kúskom skla na zápästí ľavej ruky. Po otázke hliadky, či je v poriadku, sa vyjadril, že si chce siahnuť na život, aby ho nechali na pokoji. Hliadka postupovala tak, aby zabránila dotyčnému v ďalšom konaní a následne privolala RZP a do ich príchodu mu poskytli predlekársku pomoc. Po príchode RZP bola dotyčnému poskytnutá profesionálna pomoc a následne bol prevezený na ďalšie ošetrenie do NsP Trebišov. 
Profesionálnym prístupom hliadky MsP bol zachránený ľudský život – najvyššia hodnota, ktorú máme, pretože u človeka, ktorý má dlhodobo psychické problémy a nerieši ich, mohla uvedená situácia dopadnúť fatálne.

Ľahostajnosť
Denne sa na ulici stretávame s ľuďmi, ktorým sú veci verejné úplne ľahostajné, pokiaľ sa netýkajú ich samotných. Už sme si tak nejako rezignovane zvykli na porozhadzované cigaretové ohorky, zvieracie exkrementy, či vozidlá zaparkované tam, kde je to zakázané. Nevšímavosť a tolerovanie porušovania pravidiel sa stali u mnohých ľudí súčasťou každodenného života a starajú sa prioritne iba o seba. Horšie je už len to, ak zostanú ľudia ľahostajní aj voči sebe a svojím nezodpovedným prístupom komplikujú život nie len sebe, ale aj ľuďom vo svojom okolí. 
Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí k verejným veciam nie sú nevšímaví a v prípadoch, keď sa stanú svedkom akejkoľvek protiprávnej činnosti, oznámia túto skutočnosť na bezplatnom telefónnom čísle 159 alebo 158.