Prihlásiť sa

Cyklohliadky Mestskej polície v Trebišove sa osvedčili

24.08.2018

Rok od zavedenia cyklohliadok Mestskej polície v Trebišove môže MsP vyhodnotiť, že sa v praxi osvedčili. Svedčí o tom pozitívna reakcia občanov mesta. Štyria vyškolení príslušníci mestskej polície budú aj tento rok, až do neskorej jesennej sezóny, monitorovať ulice mesta, sídliská, mestské časti Trebišova a historický mestský park na služobných bicykloch, zakúpených v minulom roku.

Situácie v teréne sú dôkazom toho, že cyklohliadka dokáže byť za určitých okolností rýchlejšia než auto, mobilnejšia než peší policajti, vie sa dostať na miesta, kam autá nemôžu alebo kde je ich vjazd zakázaný. Ďalšou veľkou výhodou používania bicyklov je aj šetrenie životného prostredia a propagácia cyklistiky a zdravého životného štýlu.

Z dôvodu zefektívnenia práce MsP vyčlenila aj v aktuálnom roku 4 členov - policajtov, ktorí sú nasadení v dvojčlenných hliadkach v centre mesta, na sídliskách aj v mestských častiach Trebišova, aby zabezpečovali verejný poriadok. Výhodou cyklistických hliadok je ich vysoká mobilnosť a možnosť okamžitého nasadenia v miestach, kde nie je možný prístup služobným motorovým vozidlom (najmä v centre mesta, mestskom parku a na niektorých miestach v prímestských častiach a sídliskách). 

Hlavnou úlohou cyklistických hliadok MsP je kontrolovať vznik nelegálnych skládok a autovrakov v lokalitách mesta, nelegálne lepenie plagátov, takisto i riešenie ďalších priestupkov a zabezpečovanie verejného poriadku počas realizácie kultúrno-spoločenských podujatí. Okrem preventívneho pôsobenia budú príslušníci cyklohliadok dohliadať na správanie cyklistov v meste Trebišov (jazdu na bicykli v mestskom parku, centre mesta, atď).

Príslušníci mestskej polície, zaradení do cyklistických hliadok, svojou profesionálnou odbornosťou dokážu riešiť akékoľvek situácie v súvislosti so zabezpečovaním verejného poriadku, ohrozením života a zdravia občanov, ale aj pri ochrane majetku. Teší nás pozitívna spätná väzba občanov mesta a veríme, že i naďalej sa MsP bude dariť skvalitňovať život v Trebišove.