Prihlásiť sa

Mestská polícia predlžuje čas výkonu služby

29.06.2019

Školský rok 2018/ 2019 je ukončený a žiakom sa už začali dvojmesačné letné prázdniny. Od 1. júla 2019  školopovinná mládež oddychuje od každodenných  povinností a svoje voľné dni zväčša trávi aj v uliciach mesta. Mestská polícia bude počas letného obdobia zabezpečovať to, aby čas letných prázdnin a dovoleniek bol príjemný nielen pre mládež, ale aj ostatných občanov Trebišova.

Nakoľko je práve v lete každoročne zaznamenaný zvýšený počet narušení verejného poriadku predovšetkým na Ul. M. R. Štefánika a Komenského ul., ale aj v mestskom parku, mestská polícia pristúpila k zvýšeniu výkonu  služieb v uvedených lokalitách.  

V mesiacoch júl a august 2019 je zmenený pracovný čas služieb príslušníkov MsP, potrvá do druhej hodiny rannej (02.00 h).  Počas zvýšeného výkonu služby policajtov bude prebiehať častejšia kontrola verejných priestranstiev a miest s najfrekventovanejším pohybom občanov. Častejšie kontroly budú zamerané na dodržiavanie VZN o zákaze požívania alkoholu na verejnosti, kontrolu žobrajúcich a obťažujúcich asociálov, ale aj na kontrolu dodržiavania  VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, nakoľko  v letných mesiacoch dochádza  zo strany niektorých prevádzok k porušovaniu uvedeného  VZN.

Zároveň sa MsP obracia na širokú verejnosti s výzvou, aby v prípade, ak sú občania Trebišova svedkami narušenia verejného poriadku, oznámili túto skutočnosť na bezplatnej linke 159.

Školopovinnú mládež, ktorá si užíva prázdniny a zdržiava sa vonku, v  uliciach mesta, do neskorých hodín  žiadame,  aby bola ohľaduplná, rešpektovala nočný pokoj a nerušila ostatných hlasnou vravou a výkrikmi.

Mgr. Miroslav Cabada
 náčelník MsP