Prihlásiť sa

Hliadky mestskej polície poskytujú súčinnosť pri vyplácaní sociálnych dávok

23.11.2020

Príslušníci Mestskej polície Trebišov v spolupráci s členmi Rómskej poriadkovej služby zabezpečujú verejný poriadok na území mesta, ako aj dohľad nad dodržiavaním protiepidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Aj v aktuálnom mesiaci poskytli súčinnosť, podľa Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, vykonaním hliadkovej činnosti pri vyplácaní sociálnych dávok pri budove Slovenskej pošty a. s. Trebišov a v bývalom areáli skladu civilnej ochrany na Medickej ulici.

Už 2 roky sa do preventívnych akcií zapája aj psovod, člen MsP Trebišov, spolu so svojím štvornohým pomocníkom - sučkou nemeckého ovčiaka, ktorý pomáha policajtom chrániť pravidlá občianskeho spolunažívania v našom meste.