Prihlásiť sa

Aktuality - mestská polícia

Žobranie na verejných priestranstvách

Zdržiavajú sa predovšetkým pri obchodných centrách, v miestach väčšieho pohybu osôb a v poslednom období bol ich výskyt vo zvýšenej miere zaznamenaný aj pri kostoloch, predovšetkým v čase konania bohoslužieb, kde zneužívajú ľútosť a dobročinnosť farníkov.

16.03.2018

Kriminálna prevencia pre seniorov v charitnom dome

Užitočné informácie a odporúčania si vypočulo 40 klientov domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania.

13.03.2018

Mesto Trebišov pokračuje v odstraňovaní vrakov z miestnych komunikácií

Už začiatkom roka 2017 Mestská polícia v Trebišove zmapovala vraky osobných motorových vozidiel na území mesta, ktoré dlhšiu dobu zaberali parkovacie miesta.

26.02.2018

Krádež drevnej hmoty z mestského parku

V mestskom parku došlo ku krádeži drevnej hmoty. Za prečin krádeže hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky.

09.02.2018

Krádež v predajni Takko Fashion

Páchateľ bol priamo pri krádeži pristihnutý hliadkou MsP Trebišov. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

12.01.2018

Mesto Trebišov a Mestská polícia Trebišov zriadia miesto prvého kontaktu určené pre občanov pred odchodom do zahraničia

Mestu Trebišov sa podarilo získať dotáciu vo výške 6.000 EUR z Ministerstva vnútra SR na zriadenie miesta prvého kontaktu pre občanov pred odchodom do zahraničia. Zároveň bude toto miesto slúžiť aj na preventívno-poradenskú činnosť.

09.01.2018

Preventívno-bezpečnostné podujatie - Dopravná výchova

Mestská polícia v Trebišove realizovala, v druhej polovici novembra 2017, dvojdňové preventívno-bezpečnostné podujatie, ktoré bolo zamerané na tému „Dopravná výchova“.

07.12.2017

MsP Trebišov upozorňuje! - vianočný čas

Chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze. Doklady a peňaženku si nenechávajte na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť.

01.12.2017

Záchrana života na nadjazde

Vďaka profesionálnemu prístupu hliadky Mestskej polície Trebišov a všímavosti oznamovateľa sa podarilo zabrániť tragédii a zachrániť to najcennejšie, teda ľudský život mladého iba 19-ročného mladíka.

01.12.2017

Príslušník Mestskej polície Trebišov bol ocenený za záchranu ľudského života

Príslušníka Mestskej polície Trebišov Igora Zbojovského ocenil prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.

22.11.2017

Záchrana života hliadkou mestskej polície Trebišov

Sobotu 11.11.2017 o cca 16,24 h bola, na základe telefonického oznamu, vyslaná hliadka mestskej polície do mestského parku, kde mala neznáma osoba skočiť do rybníka a ostať nehybná.

13.11.2017

Znečistili verejné priestranstvo

Hliadkou mestskej polície Trebišov bol, na základe záznamu z mestského kamerového systému, zistený a objasnený priestupok proti verejnému poriadku.

31.10.2017

Cvičné streľby príslušníkov troch útvarov mestskej polície

Strelecký výcvik bol zameraný hlavne na správnu techniku obsluhy zbrane, jej použitia v rôznych situáciách na mieste a za pohybu s taktickými prvkami, s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnosti pri streľbe

29.10.2017

Inštalácia „schránok dôvery“ na základných školách MsP Trebišov

Hlavnou myšlienkou projektu je zvyšovanie povedomia detí na školách o problematike šikanovania a taktiež kyberšikany. Žiaci môžu anonymne vhadzovať do schránky lístky s problémom, ktorý ich trápi.

25.10.2017

Odborné školenie príslušníkov mestských polícií

Na školení sa zúčastnilo 42 príslušníkov mestských polícií, a to z Trebišova, Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou, Veľkých Kapušian a novovytvorenej mestskej polície v Sobranciach.

12.10.2017