Prihlásiť sa

Aktuality - mestská polícia

V uliciach Trebišova budú kontrolovať už aj cyklohliadky

Zavedenie cyklohliadok je v Trebišove novinkou, ktorou chce mestská polícia monitorovať širšie územie, pričom policajti v cyklohliadke sa budú môcť rýchlejšie presúvať aj do ťažšie prístupných lokalít.

18.08.2017

Strelecká príprava mestských policajtov

Podľa plánu odbornej prípravy Mestskej polície Trebišov na kalendárny rok 2017 sa štvrtok 29.06.2017 uskutočnili cvičné streľby príslušníkov Mestskej polície Trebišov.

05.07.2017

Parkovanie vozidiel v meste Trebišov

Mestská polícia v Trebišove opäť realizuje preventívnu akciu, ktorou chce upozorniť vodičov motorových vozidiel parkujúcich na zeleni popri chodníku na porušovanie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z toho vyplývajúce možné sankcie.

20.07.2017

Preventívna činnosť MsP - máj 2017

V mesiaci máj vykonala Mestská polícia 6 preventívnych aktivít z toho 4 formou prednášok a 2 formou praktických ukážok činností.

11.06.2017

Bezpečné správanie sa detí v cestnej premávke – dopravná výchova

Mestská polícia v Trebišove, podľa plánu preventívnej činnosti na rok 2017, zrealizovala ďalšie dve odborné prednášky na tému Dopravná výchova.

19.05.2017

Odborná príprava mestských policajtov

Hlavným zámerom odborného stretnutia bolo poskytnúť jeho účastníkom hlbší pohľad na oblasť práva, ako jedného z odvetví právneho poriadku, ktoré využívajú mestské polície pri plnení svojich úloh.

30.04.2017

Človek verzus nečlovek

Utorok 9.5.2017 príslušníci mestskej polície uskutočnili v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove odbornú prednášku s názvom „Človek verzus nečlovek“.

13.05.2017