Prihlásiť sa

Bytový podnik Trebišov s.r.o.

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18
075 01 Trebišov

IČO:
Rok vzniku:
Konateľ:
E-mail (sekretariát):
36175706
1997
Ing. Marián Číž
sen@bptv.sk

Kontakty

Bytový podnik
Sekretariát
Dispečing
Predajňa
056/ 672 42 53
056/ 668 01 17
056/ 668 01 24
056/ 668 01 25

Pracovná doba

Pondelok 7.00 - 15.00 h
Utorok 7.00 - 15.00 h
Streda 7.00 - 17.00 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.00 - 13.00 h


Dozorná rada

PhDr. Beáta Kereštanová
Jozef Krucovčin
Mgr. Roman Ostrožovič
MUDr. Dušan Tomko
František Tomko
PhDr. Martina Ďurišinová

Organizácia a poslanie spoločnosti

Spoločnosť Bytový podnik Trebišov, s.r.o. bola založená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 33/1997 so sto percentnou účasťou Mesta Trebišov.

Predmetom činnosti spoločnosti je:
  • správa, údržba a oprava domového a bytového fondu
  • sprostredkovanie obchodu
  • vysielanie televíznych programov v káblových rozvodoch a prevádzkovanie infokanálu
V areáli spoločnosti je zriadená predajňa hutníckeho materiálu a plastov v širokom sortimente.
Predajňa je otvorená v pracovných dňoch od 7.30 – 15.30 hod.