Prihlásiť sa

Mestský športový klub mládeže Trebišov

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204
075 01 Trebišov

IČO: 00188549
DIČ: 2020749973

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Trebišov
IBAN: SK70 5600 0000 0045 7189 1001
SWIFT Code: KOMASK2X

Riaditeľ: Dušan Kobeľa

E-mail: mskm@trebisov.sk

Organizácia je zriadená na plnenie úloh mesta v oblasti telesnej kultúry a športu

Hlavné oblasti pôsobenia organizácie:

  • Príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť,
  • Zabezpečenie účasti registrovaných hráčov na majstrovských a j nemajstrovských súťažiach,
  • Organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť,
  • Zabezpečenie materiálno-technických, personálnych, sociálnych a bezpečnostných podmienok na napĺňanie poslania organizácie,
  • Získavanie finančných prostriedkov aj mimo rozpočtu zriaďovateľa.