Prihlásiť sa

Školy a školské zariadenia

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov:

  • Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov
  • Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
  • Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov
  • Základná škola, Ivana Krasku 342/1, Trebišov
  • Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov
  • Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov
  • Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov
  • Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov
  • Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov