Prihlásiť sa

Mestské organizácie

Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2
075 01 Trebišov

IČO: 00188433
DIČ: 2020749951

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Trebišov
Číslo účtu: 6267726/5200
IBAN: SK80 5200 0000 0000 0626 7726
BIC: OTPVSKBX

Riaditeľ: Michal Davala

Mobil:   0905 527 468
Tel.: 056 672 4039
E-mail: ts-davala@trebisov.sk

Námestník riaditeľa: Miroslav Davala

Mobil:    0918 873 129

Tel.: 056 672 6935

E-mail: davala@trebisov.sk

056/672 4039 - sekretariát riaditeľa
0905 642 993 - sekretariát riaditeľa
056/672 4002 - ekonómka
056/672 2172 - vrátnica

Informácia pre verejnosť:

  • požiadavky týkajúce sa činnosti a poslania Technických služieb (vývoz TKO, orez stromov, výrub stromov, požiadavky na veľkokapacitné kontajnery pre drobný stavebný a iný odpad, neporiadok v meste, vlastný dovoz  opotrebovaných domácich spotrebičov, elektroodpad, poruchy na verejnom osvetlení, atď.) sa nahlasujú na telefónnom čísle 056 672 2172 alebo prostredníctvom emailu: ts-davala@trebisov.sk
  • úhradách za dodané služby a tovary poskytne ekonomický úsek č. telefónu 056 672 4002, email: ts-vargova@trebisov.sk

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Zberný dvor

Doseparačné stredisko

Cenník služieb

Cenník služieb poskytovaných Technickými službami Mesta Trebišov