Prihlásiť sa

Technické služby mesta Trebišov

Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2
075 01 Trebišov

IČO: 00188433
DIČ: 2020749951

Bankové spojenie:  Československá  obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK 60 7500 0000 0040 3022 5970
BIC: CEKOSKBX

Riaditeľ: Ing. Imrich Fekete

Tel.: 056 672 4039
Mobil: 0908 500 894
E-mail: ts-fekete@trebisov.sk

Námestník riaditeľa: Miroslav Davala
Mobil:  0918 873 129
Tel.: 056 672 6935
E-mail: davala@trebisov.sk

056/672 4039 - sekretariát riaditeľa
0905 642 993 - sekretariát riaditeľa
056/672 4002 - ekonómka
056/672 2172 - vrátnica

Odpadové hospodárstvo, zberný dvor
Vedúci strediska: Mgr. Marek Horovský
Mobil: +421 905 611 931
E-mail:
horovsky.marek@trebisov.sk

Objednávanie veľkoobjemových kontajnerov
Mobil: +421 905 302 049
E-mail:
ts-oh@trebisov.sk

Výdaj kompostérov a smetných nádob na komunálny odpad pre rodinné domy
Referentka: Andrea Madzinová
Mobil: +421 918 873 099
E-mail:
madzinova.andrea@trebisov.sk

Stredisko dopravy, vývoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadov. Objednávanie autobusu, mikrobusu a vývozu iných odpadov
Vedúci strediska: Radoslav Bodnár
Mobil: +421 917 570 254
E-mail:
bodnar.radoslav@trebisov.sk

Správa mestskej zelene, výrub a orezávanie stromov
Vedúci strediska: Ing. Milan Kakaš
Mobil: +421 918 553 029
E-mail:
kakas.milan@trebisov.sk

Verejné priestranstva
Vedúci strediska: Mgr. Mário Fazekáš
Mobil: +421 907 182 850
E-mail:
fazekas.mario@trebisov.sk

Aktivačné stredisko, kosenie verejných mestských priestranstiev
Vedúci strediska: Ján Černák
Mobil: +421 907 188 500
E-mail:
cernak.jan@trebisov.sk

Vrátnica Technických služieb mesta Trebišov, stála služba.
Tel. číslo:
056/672 2172

Nahlasovanie elektrických porúch v meste Trebišov
Vedúci:
Tomáš Nízky
Mobil: +421 918 976 629
E-mail: nizky.tomas@trebisov.sk

Pohrebníctvo
Vedúci strediska:
Peter Kocák
Mobil: +421 918 976 628
E-mail: kocak.peter@trebisov.sk

Mestská športová hala.
Vedúci strediska:
Adrián Kanaloš
Mobil: +421 907 561 437
E-mail: kanalos.adrian@trebisov.sk

Zimný štadión
Vedúci strediska:
Ladislav Ivan
Mobil: +421 917 951 446
E-mail: ivan.ladislav@trebisov.sk

AVŠ – plaváreň, kúpalisko
Vedúci strediska:
Jozef Slobodník
Mobil: +421 905 212 178
E-mail: plavaren@trebisov.sk

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Zberný dvor

Ochrana osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00188433