Prihlásiť sa

Technické služby mesta Trebišov

Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2
075 01 Trebišov

IČO: 00188433
DIČ: 2020749951

Bankové spojenie:  Československá  obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK 60 7500 0000 0040 3022 5970
BIC: CEKOSKBX

Riaditeľ: Ing. Imrich Fekete

Tel.: 056 672 4039
Mobil: 0908 500 894
E-mail: ts-fekete@trebisov.sk

Námestník riaditeľa: Miroslav Davala
Mobil:  0918 873 129
Tel.: 056 672 6935
E-mail: davala@trebisov.sk

056/672 4039 - sekretariát riaditeľa
0905 642 993 - sekretariát riaditeľa
056/672 4002 - ekonómka
056/672 2172 - vrátnica

Informácia pre verejnosť:

Požiadavky týkajúce sa činnosti a poslania Technických služieb (vývoz TKO, orez stromov, výrub stromov, požiadavky na veľkokapacitné kontajnery pre drobný stavebný a iný odpad, neporiadok v meste, vlastný dovoz  opotrebovaných domácich spotrebičov, elektroodpad, poruchy na verejnom osvetlení, atď.) sa nahlasujú na telefónnom čísle 056 672 2172 alebo prostredníctvom emailu: ts-fekete@trebisov.sk.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Zberný dvor

Doseparačné stredisko

Ochrana osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00188433