Prihlásiť sa

Interpelácie poslancov MsZ v Trebišove

Číslo Dátum Poslanec
88/2011 28.12.2011 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
87/2011 28.12.2011 JUDr. Ľubomír Cibere zobraziť
86/2011 28.12.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
85/2011 28.12.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
84/2011 28.12.2011 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
83/2011 28.12.2011 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
82/2011 28.12.2011 Mgr. Martin Begala zobraziť
79/2011 28.12.2011 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
78/2011 28.12.2011 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
81/2011 30.11.2011 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
80/2011 30.11.2011 JUDr. Ľubomír Cibere zobraziť
77/2011 30.11.2011 Ing. Gejza Gore zobraziť
76/2011 30.11.2011 Michal Jozefi zobraziť
75/2011 30.11.2011 Michal Jozefi zobraziť
74/2011 30.11.2011 Michal Jozefi zobraziť
73/2011 30.11.2011 Ing. Róbert Puci zobraziť
72/2011 30.11.2011 Ing. Róbert Puci zobraziť
71/2011 30.11.2011 Ing. Róbert Puci zobraziť
70/2011 30.11.2011 Ing. Róbert Puci zobraziť
69/2011 30.11.2011 Ing. Róbert Puci zobraziť
68/2011 30.11.2011 MUDr. Martin Lycius zobraziť
67/2011 30.11.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
66/2011 30.11.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
65/2011 30.11.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
64/2011 30.11.2011 MUDr. Vladimír Dvorový zobraziť
63/2011 30.11.2011 MUDr. Vladimír Dvorový zobraziť
62/2011 30.11.2011 MUDr. Rudolf Hrdlík zobraziť
61/2011 30.11.2011 MUDr. Rudolf Hrdlík zobraziť
60/2011 28.09.2011 Ing. Róbert Puci zobraziť
59/2011 28.09.2011 Jozef Biro zobraziť
58/2011 28.09.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
57/2011 28.09.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
56/2011 28.09.2011 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
55/2011 28.09.2011 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
54/2011 15.06.2011 MUDr. Vladimír Dvorový zobraziť
53/2011 15.06.2011 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
52/2011 15.06.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
51/2011 15.06.2011 Koloman Demeter zobraziť
50/2011 15.06.2011 Jozef Biro zobraziť
49/2011 15.06.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
48/2011 15.06.2011 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
47/2011 15.06.2011 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
46/2011 11.05.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
45/2011 11.05.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
44/2011 11.05.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
42/2011 27.04.2011 JUDr. Ľubomír Cibere zobraziť
41/2011 27.04.2011 Ing. Jaroslav Soták zobraziť
40/2011 27.04.2011 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
39/2011 27.04.2011 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
38/2011 27.04.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
37/2011 27.04.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
36/2011 27.04.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
35/2011 30.03.2011 MUDr. Rudolf Hrdlík zobraziť
34/2011 30.03.2011 Ing. Jaroslav Soták zobraziť
33/2011 30.03.2011 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
32/2011 30.03.2011 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
31/2011 30.03.2011 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
30/2011 30.03.2011 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
29/2011 30.03.2011 Jozef Biro zobraziť
28/2011 30.03.2011 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
27/2011 30.03.2011 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
26/2011 30.03.2011 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
25/2011 30.03.2011 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
24/2011 30.03.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
23/2011 30.03.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
22/2011 30.03.2011 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
21/2011 30.03.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
20/2011 30.03.2011 MUDr. Martin Lycius zobraziť
19/2011 30.03.2011 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
18/2011 30.03.2011 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
17/2011 23.02.2011 MUDr. Vladimír Dvorový zobraziť
16/2011 23.02.2011 Koloman Demeter zobraziť
15/2011 23.02.2011 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
14/2011 23.02.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
13/2011 23.02.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
12/2011 23.02.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
11/2011 23.02.2011 Magdaléna Haburová zobraziť
10/2011 23.02.2011 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
9/2011 23.02.2011 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
8/2011 23.02.2011 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
7/2011 23.02.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
6/2011 23.02.2011 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
5/2011 23.02.2011 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
4/2011 25.01.2011 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
3/2011 25.01.2011 MUDr. Rudolf Hrdlík zobraziť
2/2011 25.01.2011 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
1/2011 25.01.2011 Magdaléna Haburová zobraziť