Prihlásiť sa

Interpelácie poslancov MsZ v Trebišove

Číslo Dátum Poslanec
52/2012 28.12.2012 Magdaléna Haburová zobraziť
51/2012 28.12.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
50/2012 28.12.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
49/2012 28.12.2012 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
48/2012 28.12.2012 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
47/2012 28.12.2012 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
46/2012 28.11.2012 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
45/2012 28.11.2012 Jozef Biro zobraziť
44/2012 28.11.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
43/2012 28.11.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
42/2012 28.11.2012 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
41/2012 28.11.2012 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
40/2012 28.11.2012 Magdaléna Haburová zobraziť
39/2012 28.11.2012 Magdaléna Haburová zobraziť
38/2012 26.09.2012 Ing. Marián Kontura zobraziť
37/2012 26.09.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
36/2012 26.09.2012 MUDr. Vladimír Dvorový zobraziť
35/2012 26.09.2012 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
34/2012 26.09.2012 Ing. Jaroslav Soták zobraziť
33/2012 26.09.2012 Ing. Jaroslav Soták zobraziť
32/2012 26.09.2012 Ing. Jaroslav Soták zobraziť
31/2012 26.09.2012 JUDr. Ľubomír Cibere zobraziť
30/2012 26.09.2012 JUDr. Ľubomír Cibere zobraziť
29/2012 26.09.2012 JUDr. Ľubomír Cibere zobraziť
28/2012 26.09.2012 JUDr. Ľubomír Cibere zobraziť
27/2012 26.09.2012 Ing. Ľubomír Bulla zobraziť
26/2012 26.09.2012 MUDr. Martin Lycius zobraziť
25/2012 26.09.2012 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
24/2012 26.09.2012 Magdaléna Haburová zobraziť
23/2012 26.09.2012 Magdaléna Haburová zobraziť
22/2012 27.06.2012 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
21/2012 25.04.2012 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
20/2012 25.04.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
19/2012 25.04.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
18/2012 25.04.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
17/2012 25.04.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
16/2012 25.04.2012 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
15/2012 25.04.2012 Magdaléna Haburová zobraziť
14/2012 25.04.2012 Magdaléna Haburová zobraziť
13/2012 25.04.2012 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
12/2012 25.04.2012 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
11/2012 25.04.2012 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
10/2012 25.04.2012 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
9/2012 01.02.2012 Ing. Ľubomír Bulla zobraziť
8/2012 01.02.2012 Jozef Biro zobraziť
7/2012 01.02.2012 Ing. Róbert Puci zobraziť
6/2012 01.02.2012 Ing. Róbert Puci zobraziť
5/2012 01.02.2012 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
4/2012 01.02.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
3/2012 01.02.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
2/2012 01.02.2012 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
1/2012 01.02.2012 MUDr. Vladimír Dvorový zobraziť