Prihlásiť sa

Interpelácie poslancov MsZ v Trebišove

Číslo Dátum Poslanec
52/2013 27.11.2013 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
51/2013 27.11.2013 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
50/2013 27.11.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
49/2013 27.11.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
48/2013 27.11.2013 Koloman Demeter zobraziť
47/2013 27.11.2013 Magdaléna Haburová zobraziť
46/2013 25.09.2013 Jozef Biro zobraziť
45/2013 25.09.2013 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
44/2013 25.09.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
43/2013 25.09.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
42/2013 25.09.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
41/2013 25.09.2013 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
40/2013 25.09.2013 Magdaléna Haburová zobraziť
39/2013 25.09.2013 Magdaléna Haburová zobraziť
38/2013 25.09.2013 Magdaléna Haburová zobraziť
37/2013 26.06.2013 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
36/2013 26.06.2013 Ing. Ľubomír Bulla zobraziť
35/2013 26.06.2013 Michal Jozefi zobraziť
34/2013 26.06.2013 MUDr. Vladimír Dvorový zobraziť
33/2013 26.06.2013 MUDr. Vladimír Dvorový zobraziť
32/2013 26.06.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
31/2013 26.06.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
30/2013 26.06.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
29/2013 26.06.2013 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
28/2013 26.06.2013 Jozef Biro zobraziť
27/2013 26.06.2013 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
26/2013 26.06.2013 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
25/2013 26.06.2013 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
24/2013 26.06.2013 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
23/2013 26.06.2013 Magdaléna Haburová zobraziť
22/2013 24.04.2013 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
21/2013 24.04.2013 Jozef Biro zobraziť
20/2013 24.04.2013 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
19/2013 24.04.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
18/2013 24.04.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
17/2013 24.04.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
16/2013 24.04.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
15/2013 24.04.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
14/2013 24.04.2013 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
13/2013 24.04.2013 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
12/2013 24.04.2013 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
11/2013 27.02.2013 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
10/2013 27.02.2013 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
9/2013 27.02.2013 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
8/2013 27.02.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
7/2013 27.02.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
6/2013 27.02.2013 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
5/2013 27.02.2013 MUDr. Rudolf Hrdlík zobraziť
4/2013 27.02.2013 Mgr. Martin Begala zobraziť
3/2013 27.02.2013 Ing. Ľubomír Bulla zobraziť
2/2013 27.02.2013 Magdaléna Haburová zobraziť
1/2013 27.02.2013 Magdaléna Haburová zobraziť