Prihlásiť sa

Interpelácie poslancov MsZ v Trebišove

Číslo Dátum Poslanec
47/2014 24.09.2014 MUDr. Juraj Selecký zobraziť
46/2014 24.09.2014 Ing. Ľubomír Bulla zobraziť
45/2014 24.09.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
44/2014 24.09.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
43/2014 24.09.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
42/2014 24.09.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
41/2014 24.09.2014 Jozef Biro zobraziť
40/2014 24.09.2014 Jozef Biro zobraziť
39/2014 24.09.2014 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
38/2014 24.09.2014 Magdaléna Haburová zobraziť
37/2014 24.09.2014 Magdaléna Haburová zobraziť
36/2014 25.06.2014 JUDr. Ľubomír Cibere zobraziť
35/2014 25.06.2014 Jozef Biro zobraziť
34/2014 25.06.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
33/2014 25.06.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
32/2014 25.06.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
31/2014 25.06.2014 MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť
30/2014 25.06.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
29/2014 25.06.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
28/2014 25.06.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
27/2014 25.06.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
26/2014 25.06.2014 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
25/2014 25.06.2014 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
24/2014 25.06.2014 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
23/2014 25.06.2014 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
22/2014 25.06.2014 Mgr. Martin Begala zobraziť
21/2014 25.06.2014 Magdaléna Haburová zobraziť
20/2014 25.06.2014 Magdaléna Haburová zobraziť
19/2014 25.06.2014 Magdaléna Haburová zobraziť
18/2014 30.04.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
17/2014 30.04.2014 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
16/2014 30.04.2014 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
15/2014 30.04.2014 MUDr. Miroslav Halapin zobraziť
14/2014 30.04.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
13/2014 30.04.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
12/2014 30.04.2014 PhDr. Marek Čižmár zobraziť
11/2014 30.04.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
10/2014 30.04.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
9/2014 30.04.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť
8/2014 26.02.2014 JUDr. Juliana Pašková zobraziť
7/2014 26.02.2014 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
6/2014 26.02.2014 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
5/2014 26.02.2014 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
4/2014 26.02.2014 PhDr. Beáta Kereštanová zobraziť
3/2014 26.02.2014 Mgr. Martin Begala zobraziť
2/2014 26.02.2014 Mgr. Martin Begala zobraziť
1/2014 26.02.2014 Ing. Jozef Čičatko zobraziť