Prihlásiť sa

Komisia bytová

Predseda komisie:

  • Mgr. Roman Ostrožovič

Členovia komisie z radov poslancov:

  • Vladimír Horňák
  • Ladislav Ivan
  • Babken Chačlarian

Členovia komisie z radov neposlancov:

  • Mgr. Martin Dzielavský
  • Mgr. Mária Duduričová
  • Ing. Gabriel Wawrek