Prihlásiť sa

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

Predseda komisie:

  • MVDr. Ivan Hrdlík

Členovia komisie z radov poslancov:

  • Ing. Marián Kolesár
  • Koloman Demeter
  • PhDr. Marek Demeter

Členovia komisie z radov neposlancov:

  • Mgr. Marián Cabada
  • Dezider Šandor
  • PaedDr. Martin Farbár