Prihlásiť sa

Komisia sociálna

Predseda komisie:

  • MUDr. Ľudmila Vasilková

Členovia komisie z radov poslancov:

  • MUDr. Iveta Čeplíková
  • MUDr. Dušan Tomko
  • Babken Chačlarian

Členovia komisie z radov neposlancov:

  • MVDr. Eduard Kundrát
  • Mgr. Lenka Dvorožňáková
  • Marián Manasil