Prihlásiť sa

Komisia sociálna

Predseda komisie:

  • MUDr. Iveta Čeplíková

Členovia komisie z radov poslancov:

  • MUDr. Lukáš Ždij
  • Magdaléna Haburová
  • Ján Kacin

Členovia komisie z radov neposlancov:

  • MVDr. Eduard Kundrát
  • Mgr. Lenka Dvorožňáková
  • Dušan Gazdura