Prihlásiť sa

Poslanci MsZ v Trebišove

Mgr. Martin Begala

E-mail:
begala.martin7@gmail.com
Kandidoval za:
Trebišov nahlas
Volebný obvod:
1

Komisia bytová - člen

Ing. Dušan Biž

E-mail:
geodeziatrebisov@gmail.com
Kandidoval za:
Kresťanskodemokratické hnutie
Volebný obvod:
2

Mestská rada - člen

Komisia výstavby a majetku - predseda

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

Ing. Peter Bobík

E-mail:
peter.bobik@intelsofteast.sk
Kandidoval za:
Trebišov nahlas
Volebný obvod:
2

Komisia finančná - člen

Komisia pre časť mesta Milhostov - člen

MUDr. Iveta Čeplíková

Kandidoval za:
SME RODINA – Boris Kollár
Volebný obvod:
2

Komisia sociálna - členka

Miroslav Davala

E-mail:
miroslavdavala@gmail.com
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia finančná - člen

Komisia pre časť mesta Milhostov - člen

Koloman Demeter

E-mail:
koloman.demeter@centrum.sk
Kandidoval za:
Strana rómskej koalície - SRK
Volebný obvod:
1

Mestská rada - člen

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

Ing. Peter Duč

E-mail:
peter@duc.sk
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Mestská rada - člen

Komisia finančná - predseda

PhDr. Daniela Fecková

E-mail:
danka.feckova@gmail.com
Kandidoval za:
nezávislá kandidátka
Volebný obvod:
1

Komisia školstva, kultúry a športu - predsedníčka

Ing. Jozef Gazdag

E-mail:
gazdag@jo-ma.sk
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia finančná - člen

Bc. Jozef Gedeon

E-mail:
jozef.gedeon@gmail.com
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia školstva, kultúry a športu - člen

Ing. Gejza Gore

E-mail:
gejzagore@gmail.com
Kandidoval za:
Trebišov nahlas
Volebný obvod:
2

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity - člen

MVDr. Ivan Hrdlík

E-mail:
brutustv@trenet.sk
Kandidoval za:
SME RODINA – Boris Kollár
Volebný obvod:
1

Mestská rada - člen

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda

Babken Chačlarian

E-mail:
babken@centrum.sk
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia sociálna - člen

Ladislav Ivan

E-mail:
18ladislav@gmail.com
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia bytová - člen

PhDr. Beáta Kereštanová

E-mail:
beata.kerestanova@gmail.com
Kandidoval za:
nezávislá kandidátka
Volebný obvod:
1

Komisia školstva, kultúry a športu - členka

Jozef Krucovčin

E-mail:
blondo1@centrum.sk
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia školstva, kultúry a športu - člen

Mgr. Viera Mokáňová

E-mail:
mokanova.viera@gmail.com
Kandidoval za:
Smer-sociálna demokracia
Volebný obvod:
2

Mestská rada - členka

Komisia bytová - predsedníčka

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - členka

Komisia pre časť mesta Milhostov - predsedníčka

Mgr. Roman Ostrožovič

E-mail:
roman.ostrozovic@gmail.com
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia bytová - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

Mgr. Jindřich Sosna

E-mail:
jindro1@seznam.cz
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity - predseda

Ing. Jaroslav Soták

E-mail:
sotak@trenet.sk
Kandidoval za:
Trebišov nahlas
Volebný obvod:
2

Komisia výstavby a majetku - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

Ing. Martin Telepovský

E-mail:
martin.telepovsky@gmail.com
Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Mestská rada - člen

Komisia výstavby a majetku - člen

Komisia pre časť mesta Milhostov - člen

František Tomko

E-mail:
feritomko@pobox.sk
Kandidoval za:
Jednota - ľavicová strana Slovenska
Volebný obvod:
2

Mestská rada - člen

Komisia výstavby a majetku - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

MUDr. Dušan Tomko

E-mail:
tomkod@post.sk
Kandidoval za:
Trebišov nahlas
Volebný obvod:
1

Mestská rada - člen

Komisia sociálna - člen

MUDr. Ľudmila Vasilková

E-mail:
ludmila.vasilkova@svetzdravia.com
Kandidoval za:
nezávislá kandidátka
Volebný obvod:
2

Komisia sociálna - predsedníčka