Prihlásiť sa

Uznesenie MsZ č. 218/2020

Zasadnutie:
13. zasadnutie zo dňa 25.5.2020
Bod č. 30:
Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych služieb v Stredisku osobnej hygieny a práčovne na Medickej ulici v Trebišove

Uznesenie č. 218/2020