Prihlásiť sa

Zasadnutia komisií MsZ v Trebišove

Rok 2023

Dátum Komisia Informatívna správa
02.06.2023 Komisia finančná Informatívna správa
25.05.2023 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
29.03.2023 Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity Informatívna správa
29.03.2023 Komisia bytová Informatívna správa
23.03.2023 Komisia školstva, kultúry a športu Informatívna správa
23.03.2023 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
23.03.2023 Komisia finančná Informatívna správa
31.01.2023 Komisia sociálna Informatívna správa
27.01.2023 Komisia bytová Informatívna správa
26.01.2023 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
25.01.2023 Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity Informatívna správa
24.01.2023 Komisia pre časť mesta Milhostov Informatívna správa
12.01.2023 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Informatívna správa

Rok 2022

Dátum Komisia Informatívna správa
20.12.2022 Komisia bytová Informatívna správa
28.11.2022 Komisia školstva, kultúry a športu Informatívna správa
28.11.2022 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
28.11.2022 Komisia finančná Informatívna správa