Prihlásiť sa

Zasadnutia komisií MsZ v Trebišove

Rok 2019

Dátum Komisia Informatívna správa
22.08.2019 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
03.06.2019 Komisia pre časť mesta Milhostov Informatívna správa
31.05.2019 Komisia finančná Informatívna správa
29.05.2019 Komisia bytová Informatívna správa
23.05.2019 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
21.05.2019 Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity Informatívna správa
27.03.2019 Komisia finančná Informatívna správa
26.03.2019 Komisia bytová Informatívna správa
22.03.2019 Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity Informatívna správa
21.03.2019 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
20.03.2019 Komisia školstva, kultúry a športu Informatívna správa
25.01.2019 Komisia finančná Informatívna správa
24.01.2019 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
22.01.2019 Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity Informatívna správa
22.01.2019 Komisia bytová Informatívna správa
21.01.2019 Komisia sociálna Informatívna správa
16.01.2019 Komisia školstva, kultúry a športu Informatívna správa

Rok 2018

Dátum Komisia Informatívna správa
12.12.2018 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa
11.12.2018 Komisia bytová Informatívna správa
10.12.2018 Komisia školstva, kultúry a športu Informatívna správa
10.12.2018 Komisia finančná Informatívna správa