Prihlásiť sa

16. zasadnutie MsZ zo dňa 19.10.2020

Dátum konania: 19.10.2020 o 16.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov

260/2020

Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam“

261/2020

Návratná finančná výpomoc

262/2020

Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020