Prihlásiť sa

17. zasadnutie MsZ zo dňa 14.12.2020

Dátum konania: 14.12.2020 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 275/2020

Zasadnutie:
17. zasadnutie zo dňa 14.12.2020
Číslo bodu:
18
Názov bodu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Príloha:

Uznesenie č. 275/2020 (PDF)