Prihlásiť sa

17. zasadnutie MsZ zo dňa 14.12.2020

Dátum konania: 14.12.2020 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 276/2020

Zasadnutie:
17. zasadnutie zo dňa 14.12.2020
Číslo bodu:
19
Názov bodu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Príloha:

Uznesenie č. 276/2020 (PDF)