Prihlásiť sa

17. zasadnutie MsZ zo dňa 14.12.2020

Dátum konania: 14.12.2020 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 277/2020

Zasadnutie:
17. zasadnutie zo dňa 14.12.2020
Číslo bodu:
20
Názov bodu:
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach
Príloha:

Uznesenie č. 277/2020 (PDF)