Prihlásiť sa

17. zasadnutie MsZ zo dňa 14.12.2020

Dátum konania: 14.12.2020 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 279/2020

Zasadnutie:
17. zasadnutie zo dňa 14.12.2020
Číslo bodu:
22
Názov bodu:
Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizácia 2016 - 2018 (2025)
Príloha:

Uznesenie č. 279/2020 (PDF)