Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 291/2021

Zasadnutie:
18. zasadnutie zo dňa 15.02.2021
Číslo bodu:
10
Názov bodu:
Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ján Gojdič a Anna Gojdičová)
Príloha:

Uznesenie č. 291/2021 (PDF)