Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 298/2021

Zasadnutie:
18. zasadnutie zo dňa 15.02.2021
Číslo bodu:
17
Názov bodu:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s.)
Príloha:

Uznesenie č. 298/2021 (PDF)