Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 301/2021

Zasadnutie:
18. zasadnutie zo dňa 15.02.2021
Číslo bodu:
20
Názov bodu:
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
Príloha:

Uznesenie č. 301/2021 (PDF)