Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenie MsZ č. 308/2021

Zasadnutie:
18. zasadnutie zo dňa 15.02.2021
Číslo bodu:
27
Názov bodu:
Obstaranie nájomných bytov – Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj a ich financovanie
Príloha:

Uznesenie č. 308/2021 (PDF)